Forside

Altfor mange tror at de ikke har noen rettigheter bare fordi de er under 18 år. Likeledes er det også veldig mange som ikke kjenner til de rettighetene de har, og de er faktisk ganske omfattende. Derfor er det en glede å ønske deg velkommen til ungdomslov.no, siden der du kan bli fullstendig oppdatert på lover og rettigheter for alle unge mennesker fra fødsel og frem til de er myndige.

Alt på ett sted

Vi har altså samlet alt på et sted for deg, og dermed kan du enkelt bruke denne siden som et oppslagsverk når det er noe du lurer på om dine rettigheter. Les gode artikler om personvern, og om din rett til å nekte militærtjeneste eller utøve religionsfrihet. Er du redd for å gå til legen fordi du tenker at denne rapporter til foreldrene dine? Da kan du lese vår artikkel. Her forteller vi deg hva du har rett til hos lege, så kan du trygt bestille time uten frykt for at du skal bli «sladret» på.

Lurer du på hva menneskerettigheter er eller lurer du på om du egentlig har lov til å si det du vil? Vi har artikler som forklarer deg alt om menneskerettighetene, spesielt med tanke på deg som er under 18 år, og vi har en egen artikkel som gir deg en inngående forklaring på ytringsfriheten og hva denne egentlig går ut på.

Jobber du?

Mange under 18 år har sommerjobb eller deltidsjobb eller kanskje begge deler. Dessverre er ikke alle arbeidsgivere like flinke når det gjelder å passe på at alle lover og rettigheter er oppfylt. Mange unge jobber uten kontrakter, får ikke feriepenger og opplever andre ting som ikke er helt samsvarende med de lover og regler som faktisk gjelder. Da kan det være lurt å selv sette seg inn i hva du har krav på og hva du har plikt til. For det er jo gjerne slik at ingen rettigheter kommer uten noen plikter. Selv om du er under 18 år, så finnes det klare regler for kontrakt, arbeidstider, ferie og feriepenger samt oppsigelse. Snakk med arbeidsgiveren din om dette, dersom du føler at noe mangler. Når du har lest deg opp på forhånd er det lettere å få til en god dialog med arbeidsgiveren din og du kan føle deg tryggere på at du ikke blir utnyttet.

Kunnskap er makt

Det er et uttrykk som sier at kunnskap er makt. Når du vet hva du har rett og krav på samt får god oversikt over dine egne plikter i de ulike situasjonene, så er det mye lettere å forholde seg til ting, situasjoner og andre mennesker. Du har også et ansvar for å ta rede på det som gjelder deg, og ved å lese artiklene på denne nettsiden gjør du nettopp det. Samtidig er det fint å lære seg balansen mellom det som er en rettighet og det som er en plikt. Du har for eksempel rett til ytringsfrihet, som betyr at du kan få si det du vil høyt og tydelig selv om det er stikk i mot det myndighetene, for eksempel, sier. Men, og det er jo et men her også, du har ikke lov til å komme med hatefulle ytringer mot mennesker med bestemte bakgrunner. Du har altså rett til å ytre deg, men plikt til å bruke denne ytringsfriheten uten å skade.

Vi ønsker deg velkommen til ungdomslov.no!

Privacy Policy