Rett til ytringsfrihet

Ytringsfrihet er noe som spesielt journalister påberoper seg i mange tilfeller, spesielt når det er diskusjoner i det offentlige rom, om emner som er litt ømtålige. Men faktisk er ytringsfriheten Continue Reading