Du har mange rettigheter når du bor i et land som Norge. En av dem er rett til lege, helsepersonell og behandling når du blir syk. Dette er sikret ved hjelp av lovene i landet vårt. Men vet du egentlig hva du har rett til hos legen? Mange er kanskje ikke helt klar over dette og vi skal derfor prøve å kaste litt lys over rettighetene dine på dette punkt.

Du er sikret helsehjelp når du blir alvorlig syk og når du kommer i kontakt med det norske helsevesen, så har du krav på å oppleve dette som tillitsvekkende og at du blir behandlet med respekt og omsorg. Men dette er ikke helt det samme som å kunne kreve det du måtte ønske. Legen din har rett til å komme med sin vurdering av hva som må gjøres for å behandle sykdommen din og hvordan dere skal gå frem. Likevel har du som pasient også rettigheter som legen må ta hensyn til i de fleste tilfeller. Når vi skriver i de fleste tilfeller, så er det fordi legen i helt spesielle tilfeller kan tilsidesette dine rettigheter hvis en situasjon tilsier at det er den beste løsning.

Rett til nødvendig helsehjelp

En av grunnsteinene innen norsk helsevesen er at du har rett til helsehjelp. I dag er det slik at du må betale en egenandel når du er hos fastlegen din, men dette gjelder kun fra du har fylt 18 år og i noen få, andre tilfeller kan man slippe denne egenandelen. Du har rett til en egen fastlege og kan velge fritt innenfor den kommune hvor du er bosatt. Dette gir deg rett til å bli behandlet av fastlegen din, foran pasienter som ikke står på denne leges liste. Du har også rett til å stå utenfor fastlege-ordningen, men da må du betale en større egenandel. Under fastlegeordningen har du også rett til å skifte til en annen fastlege inntil to ganger i året.

Når du er hos legen din, så har du krav på å få beskjed om hva som eventuelt feiler deg, hvilken behandling du kan få og eventuelle alternativer. Du har samtidig rett til å få en forklaring på den diagnose du har fått. Hos legen kan du samtidig få si din mening om den behandling du skal motta eller allerede har mottatt, men det er legen som i siste ende bestemmer om denne er forsvarlig eller ikke.

Rett til å si ja eller nei

Du har også rett til å ha med andre inn til den undersøkelse du skal til hos legen og du kan si nei, om du ikke ønsker at annet helsepersonell skal være tilstede. Er det f.eks. studerende som ønsker å være med ved undersøkelsen, så har du rett til å avslå dette. Du har også rett til å nekte å motta behandling om du ikke ønsker dette, men i særlige tilfeller hvor det er akutt behov kan legene tilsidesette ønskene dine. Skulle du frasi deg et behandlingstilbud, så er det nødvendig at du har fått all informasjon om tilbudet og er i mental stand til å vurdere det, før legen kan godta et nei til behandlingen.

Når du er i kontakt med helsevesenet, så er helsepersonellet pliktig til å skrive journal. Denne journalen er det kun helsepersonellet som har lov til å se, samt deg selv. Du kan til enhver tid kreve å få se journalen din, men i enkelte tilfeller kan de vurdere at det ikke er bra for deg å lese alt som står der, men da kan du kreve at en advokat blir oppnevnt for å lese den eller en annen lege.