Personvern handler om mange ting og for de fleste har det noe å gjøre med sikring av personlige opplysninger på nettet. Dette er kanskje ikke så rart i disse elektroniske tider, men personvern for unge handler også om hva du trenger å fortelle til foreldrene dine og hvor mye de har krav på å vite om deg. Spørsmålet er derfor hvor grensen går og spesielt hvor går grensen din?

Hemmeligheter er også personvern

Som nevnt er personvern mye mer enn sikring av dine personlige opplysninger på nettet. Hemmeligheter du har med vennene eller venninnene er også en del av personvernet ditt, men i slike tilfeller gjelder det overfor dine foreldre. Når du er på rommet ditt så skal du få være i fred og ha muligheten for å chatte med venner, uten dine foreldre maser hvert øyeblikk. Her er det du som bestemmer og du skal kunne stole på at det dere snakker om ikke kommer videre til andre. Når foreldrene tilbringer til på soverommet sitt, så forventer de at de kan gjøre som de vil uten barna følger med og det samme gjelder også for deg. Derfor skal du kunne prate med «dama» uten andre kommer og blander seg opp i dette.

Alle har ting de ikke ønsker å dele med andre og det er ikke noe kriminelt i dette. Som ungdom har du derfor rett til selv å bestemme hva andre skal vite om deg og det er viktig å sette egne grenser. Personvern handler også om god folkeskikk og derfor forventer du helt sikkert at foreldrene dine ikke leser dine meldinger på mobilen eller åpner posten din. Dette er grenser som gjelder for dem så vel som for deg.

Dine grenser

Vi er alle forskjellige og det er derfor stor forskjell på hvor mye privatliv vi trenger. Noen har et stort behov for å være seg selv og dele minst mulig med andre, mens vi i den motsatte grøft finner de mennesker som ønsker å dele alt og for hvem personvern er en ny i Russland. Det er nødvendig at du kan føle deg trygg på hva du deler med andre og den eneste som kan sette slike grenser, er deg selv. Det er derfor viktig å gjøre klart overfor venner og familie, hvor dine grenser går for personvern. Dette vil selvsagt varierer fra situasjon til situasjon og dette betyr at du kanskje føler det er greit at å fortelle andre om dine problemer med kjæresten, men du vil ikke gi ut dine personopplysninger til en nettside du besøker. Og nettopp den siste delen er svært viktig. Dette omhandler personopplysnings-loven, som igjen er en viktig del av vårt personvern.

Personopplysningsloven

Formålet med denne loven er å beskytte deg og ditt personvern slik at andre ikke bruker person opplysningene dine på en feilaktig måte. Dette er særlig viktig i dag hvor vi tilbringer mye tid på sosiale medier og det meste av det vi gjør skjer foran datamaskinen. Med mye ny teknologi er vi ekstra sårbare overfor misbruk av våre personlige opplysninger og det er derfor viktig å være oppmerksom på hvor vi legger ut data om oss selv. I verste fall vil dette bringe personvernet vårt i fare, noe som kan få store konsekvenser.

Det finnes derfor en rekke rettigheter som gjelder når du beveger deg ut på nettet og disse gjelder uansett om du er på Facebook eller på Altinn for å endre skattekortet ditt. Den viktigste regelen er at andre ikke har lov til å bruke personopplysningene dine. Dette kan kun skje om du har gitt tillatelse til det. Et slikt samtykke som det kalles, skal skje frivillig og du kan når som helst angre på det og trekke samtykket tilbake. Men det finnes selvsagt alltid unntak og et av dem er kommunen og staten. Disse har i mange sammenhenger lov til å bruke dine personopplysninger uten du først har godkjent dette. I forhold til personvernet ditt er det derfor viktig å være varsom når du besøker nettsteder, hvor de krever at du aksepterer at de bruker personopplysningene dine, selv om det kun er til eget bruk og eventuelle reklamekampanjer og tilbud.