Når du er ung og kanskje har fått deg din første sommerjobb, så er det greit å kjenne litt til de rettigheter man har. Disse gjelder uansett om du er 17 år og begynner på din første jobb og hvis du har vært på arbeidsmarkedet de siste 25 årene. Rettighetene handler om de mest basale ting som feriepenger, arbeidskontrakter og lønn. Selvsagt er det mange andre rettigheter man har i en jobb, men de viktigste er dem vi akkurat har nevnt og vi skal gå litt nærmere inn på disse.

Arbeidstid

Noe av det viktigste innen arbeidslivet, er arbeidstiden. Som ung er dette sjeldent noe problem da de fleste ofte kun jobber noen få timer i løpet av uken. Det er likevel viktig å huske på at skolen kommer først og arbeidstiden for deg som går på skolen, skal derfor legges slik at du kan passe skolen din. Det er derfor satt en øvre grense for du som er mellom 15 og 18 år, og denne er på 8 timer i løpet av et døgn og 40 timer på en uke. Når du er under 18 år har du også rett til en sammenhengende periode uten jobb og denne skal være på minimum 48 timer i løpet en vanlig uke. Så vidt det er mulig skal perioden være en søndag eller en helligdag (Arbeidsmiljølovens § 11-5 tredje ledd).

Skriftlig arbeidskontrakt

Du skal ha en skriftlig arbeidskontrakt og denne skal inneholde ulike opplysninger om jobben du skal utføre samt arbeidstiden din. LOs Sommerpatrulje har laget en kontrakt mal som kan være nyttig å bruke eller i alle fall se igjennom for å være sikker på at kontrakten din inneholder det den skal. Som nevnt skal det i kontrakten stå følgende: Hvor arbeidsplassen befinner seg, navnet ditt og navnet på bedriften du skal jobbe for, en kort beskrivelse av den jobben du skal utføre, når du skal begynne å jobbe, hvor mye du skal jobbe hver dag eller hver uke, lønnen dere har avtalt, dine rettigheter til ferie og feriepenger samt din og arbeidsgiverens oppsigelsesfrister.

Uansett om du bare har fått en sommerjobb i en kortere perioder eller du har fått en fast jobb, så har du krav på en skriftlig arbeidskontrakt. Det er derfor viktig at både du og arbeidsgiveren får signert denne, før du begynner på jobben. Da er du sikret om noe skulle skjære seg. Det er kanskje verdt å få med seg, at skulle du av en eller annen årsak, ikke få en arbeidsavtale til å begynne med, så er det ingen arbeidsgiver som kan sette seg utover loven. Dette betyr at en arbeidsgiver må følge de regler og lover som finnes, uansett om dere ikke har tegnet en kontrakt enda.

Attest

Hvis du av en eller annen grunn slutter i jobben din, så har du krav på å få en skriftlig sluttattest. Denne skal fortelle noe om den jobben du har utført samt hvor lang tid du har vært ansatt i bedriften. Slike attester er viktige da de beviser at du har jobbet de steder du har skrevet opp på CV-en din og i mange tilfeller vil en attest også fortelle fremtidige arbeidsgivere om du har gjort en god jobb.

Feriepenger

Feriepenger er noe alle krav på og dette kommer ved siden av lønnen du tjener. Du får feriepenger for hver dag du har jobbet, uansett om det er en uke eller flere år. Feriepengene skal minimum være på 10,2% av det du har tjent. Alt regnes med, både din vanlige lønn samt eventuelle tillegg eller overtid. Når du slutter på en arbeidsplass, så har du krav på å få feriepengene utbetalt med en gang.

Trekk i lønn

Ingen arbeidsgivere har rett til å trekke noe fra din lønn eller feriepengene dine, med mindre dere har avtalt dette på forhånd. Staten kan pålegge en arbeidsgiver å trekke fra din lønn hvis du f.eks. skylder i skatt eller lignende, men utover dette kan bedriften ikke trekke deg i lønn. Hvis arbeidsgiveren mener han har grunn til å trekke deg for noe som har skjet på jobben, så må han ha en dom fra retten før han eller hun kan trekke noe fra deg.